Латын әліпбиіне көшу

Әлем дамуындағы қазіргі тенденциялар тілге назар аударуды ерекше талап етеді. Күннен-күнге өзгеріп жатқан дүниенің қарқынына ілесе алмаған жағдайда ол оның жоғалуына әкелуі мүмкін. Ғаламшарымыздың ғылыми әрі технологиялық дамуы адамдардың тілдік әрі сандыққарым-қатынасына қиындық тудыратындай дәрежеде терминологияның кеңеюіне әкеліп отыр. Сондықтан, қазақ тілінің де әлем халықтарының 75 пайызы қолданатын латын әліпбиіне көшіп, жаңартылатын уақыты жетті. Бұл бір жағынан қазақ грамматикасы мен лексикасының кемелденуіне әкелсе, екінші жағынан еліміздің сандық, ғылыми, мәдени әлемдік ақпарат кеңістігіне шығуын жылдамдатады.

Жаңалықтар

13 желтоқсан, 2017

Тіл – тәуелсіздік тірегі - әкімдік

08 желтоқсан, 2017

Үкіметте қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру талқыланды

29 қараша, 2017

Қазақ тілін латыншаға көшіру: түйткілді мәселелер мен оларды шешу жолдары

28 қараша, 2017

«Нұрсұлтан Назарбаев. Өмірбаян» кітабы латын әліпбиінде басылып шыққан алғашқы кітап - Махмұд Қасымбек (ВИДЕО)

Жаңалықтар

БЕКІТІЛГЕН ӘЛІПБИ

Aa Аа
Ff Фф
Kk Кк
Pp Пп
Uu Ұұ
Bb Бб
Gg Гг
Ll Лл
Qq Ққ
Vv Вв
Hh Хх/Һһ
Mm Мм
Rr Рр
Dd Дд
Ii Ii/Ии
Nn Нн
Ss Сс
Yy Ыы
Ee Ее
Jj Жж
Oo Оо
Tt Тт
Zz Зз
I'/i' Ии/Йй
A'/a' Әә
O'/o' Өө
U'/u' Үү
G'/g' Ғғ
N'/n' Ңң
C'/c' Чч
S'/s' Шш
Y'/y' Уу
Әлеуметтік желідегі жоба туралы
Қолданушы пікірі
comments powered by HyperComments