Латын әліпбиіне көшу

Әлем дамуындағы қазіргі тенденциялар тілге назар аударуды ерекше талап етеді. Күннен-күнге өзгеріп жатқан дүниенің қарқынына ілесе алмаған жағдайда ол оның жоғалуына әкелуі мүмкін. Ғаламшарымыздың ғылыми әрі технологиялық дамуы адамдардың тілдік әрі сандыққарым-қатынасына қиындық тудыратындай дәрежеде терминологияның кеңеюіне әкеліп отыр. Сондықтан, қазақ тілінің де әлем халықтарының 75 пайызы қолданатын латын әліпбиіне көшіп, жаңартылатын уақыты жетті. Бұл бір жағынан қазақ грамматикасы мен лексикасының кемелденуіне әкелсе, екінші жағынан еліміздің сандық, ғылыми, мәдени әлемдік ақпарат кеңістігіне шығуын жылдамдатады.

Жаңалықтар

05 ақпан, 2018

Ақтөбе облысында латын графикасына көшуі бойынша телехабарлар, лингвистикалық сағаттар, сабақтар циклі өткізіледі

29 қаңтар, 2018

Латын әліпбиі қазақ тілінің жаңа белесі

13 желтоқсан, 2017

Тіл – тәуелсіздік тірегі - әкімдік

08 желтоқсан, 2017

Үкіметте қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру талқыланды

Жаңалықтар

БЕКІТІЛГЕН ӘЛІПБИ

Aa Аа
Ff Фф
Kk Кк
Pp Пп
Uu Ұұ
Bb Бб
Gg Гг
Ll Лл
Qq Ққ
Vv Вв
Hh Хх/Һһ
Mm Мм
Rr Рр
Dd Дд
Ii Ii/Ии
Nn Нн
Ss Сс
Yy Ыы
Ee Ее
Jj Жж
Oo Оо
Tt Тт
Zz Зз
I'/i' Ии/Йй
A'/a' Әә
O'/o' Өө
U'/u' Үү
G'/g' Ғғ
N'/n' Ңң
C'/c' Чч
S'/s' Шш
Y'/y' Уу
Әлеуметтік желідегі жоба туралы
Қолданушы пікірі
comments powered by HyperComments