Латын әліпбиіне көшу

Әлем дамуындағы қазіргі тенденциялар тілге назар аударуды ерекше талап етеді. Күннен-күнге өзгеріп жатқан дүниенің қарқынына ілесе алмаған жағдайда ол оның жоғалуына әкелуі мүмкін. Ғаламшарымыздың ғылыми әрі технологиялық дамуы адамдардың тілдік әрі сандыққарым-қатынасына қиындық тудыратындай дәрежеде терминологияның кеңеюіне әкеліп отыр. Сондықтан, қазақ тілінің де әлем халықтарының 75 пайызы қолданатын латын әліпбиіне көшіп, жаңартылатын уақыты жетті. Бұл бір жағынан қазақ грамматикасы мен лексикасының кемелденуіне әкелсе, екінші жағынан еліміздің сандық, ғылыми, мәдени әлемдік ақпарат кеңістігіне шығуын жылдамдатады.

Жаңалықтар

17 қараша, 2017

Тіл жаңғыруы: қазақ тілінің жаңа әліпбиі және жаhандық білім беру кеңістігі

16 қараша, 2017

Латын қарпі болашақ келешегі (ФОТО)

13 қараша, 2017

Ақтөбе студенттері латын әліпбиіне көшудің маңыздылығын түсіндіру тобымен кездесті

08 қараша, 2017

Латын әліпбиіне өту – ұлт тілінің болмысын сақтау - Бақытжан Жұмағұлов

Жаңалықтар

БЕКІТІЛГЕН ӘЛІПБИ

Aa Аа
Ff Фф
Kk Кк
Pp Пп
Uu Ұұ
Bb Бб
Gg Гг
Ll Лл
Qq Ққ
Vv Вв
Hh Хх/Һһ
Mm Мм
Rr Рр
Dd Дд
Ii Ii/Ии
Nn Нн
Ss Сс
Yy Ыы
Ee Ее
Jj Жж
Oo Оо
Tt Тт
Zz Зз
I'/i' Ии/Йй
A'/a' Әә
O'/o' Өө
U'/u' Үү
G'/g' Ғғ
N'/n' Ңң
C'/c' Чч
S'/s' Шш
Y'/y' Уу
Әлеуметтік желідегі жоба туралы
Қолданушы пікірі
comments powered by HyperComments