Латын әліпбиіне көшу

Әлем дамуындағы қазіргі тенденциялар тілге назар аударуды ерекше талап етеді. Күннен-күнге өзгеріп жатқан дүниенің қарқынына ілесе алмаған жағдайда ол оның жоғалуына әкелуі мүмкін. Ғаламшарымыздың ғылыми әрі технологиялық дамуы адамдардың тілдік әрі сандыққарым-қатынасына қиындық тудыратындай дәрежеде терминологияның кеңеюіне әкеліп отыр. Сондықтан, қазақ тілінің де әлем халықтарының 75 пайызы қолданатын латын әліпбиіне көшіп, жаңартылатын уақыты жетті. Бұл бір жағынан қазақ грамматикасы мен лексикасының кемелденуіне әкелсе, екінші жағынан еліміздің сандық, ғылыми, мәдени әлемдік ақпарат кеңістігіне шығуын жылдамдатады.

Жаңалықтар

27 ақпан, 2019

SOYLE.KZ - ЖАҢА ЖОБА

23 сәуiр, 2018

Балабақшалар цифрлық жүйеге көшеді

23 сәуiр, 2018

Оқушыларға домбыралар сыйға тартылды

23 сәуiр, 2018

Латын графикасын үйрететін курс ашылады

Жаңалықтар

БЕКІТІЛГЕН ӘЛІПБИ

Ии/Йй
Aa Аа
Ff Фф
Kk Кк
Pp Пп
Uu Ұұ
Bb Бб
Gg Гг
Ll Лл
Qq Ққ
Vv Вв
Hh Хх/Һһ
Mm Мм
Rr Рр
Dd Дд
Ii Ii
Nn Нн
Ss Сс
Yy Ыы
Ee Ее
Jj Жж
Oo Оо
Tt Тт
Zz Зз
Áá Әә
Óó Өө
Úú Үү
Ǵǵ Ғғ
Ńń Ңң
Ch ch Чч
Sh sh Шш
Ýý Уу
Әлеуметтік желідегі жоба туралы
Қолданушы пікірі
comments powered by HyperComments