Кызылординская область

 • Сыр бойындағы көне қалалар

  Сыр бойындағы көне қалалар

 • Городище Ширик-Рабат

  Городище Ширик-Рабат

 • Городище Жанкент

  Городище Жанкент

 • Городище Сыганак

  Городище Сыганак

 • Городище Жент

  Городище Жент

 • Мемориальный комплекс Коркыт-ата

  Мемориальный комплекс Коркыт-ата

 • Башня Бегим-ана

  Башня Бегим-ана

 • Мавзолей Хорасан-ата

  Мавзолей Хорасан-ата

 • Комплекс Толегетай-Кылышты ата

  Комплекс Толегетай-Кылышты ата

 • Мавзолей Окшы-ата

  Мавзолей Окшы-ата

 • Мавзолей Жанкожи Нурмухамедулы

  Мавзолей Жанкожи Нурмухамедулы

 • Мавзолей Бухарбая Естекбайулы

  Мавзолей Бухарбая Естекбайулы