3 Қыркүйек, 2020
«Медиа және журналистика: теория мен практикаға жаңа көзқарас» оқулығының видео-саммариі

Қазақ тіліне аударылған «Медиа және журналистика: теория мен практикаға жаңа көзқарас» оқулығының жаңалығы неде?