Бес қару. Садақ

Садақ – жебе атуға арналған қол қаруы. Ел арасында Жай, Жақ деп те атала береді.