Латын әліпбиіне көшу

Жоба туралы

Әлем дамуындағы қазіргі тенденциялар тілге назар аударуды ерекше талап етеді. Күннен-күнге өзгеріп жатқан дүниенің қарқынына ілесе алмаған жағдайда ол оның жоғалуына әкелуі мүмкін. Ғаламшарымыздың ғылыми әрі технологиялық дамуы адамдардың тілдік әрі сандыққарым-қатынасына қиындық тудыратындай дәрежеде терминологияның кеңеюіне әкеліп отыр. Сондықтан, қазақ тілінің де әлем халықтарының 75 пайызы қолданатын латын әліпбиіне көшіп, жаңартылатын уақыты жетті. Бұл бір жағынан қазақ грамматикасы мен лексикасының кемелденуіне әкелсе, екінші жағынан еліміздің сандық, ғылыми, мәдени әлемдік ақпарат кеңістігіне шығуын жылдамдатады.

Проект алфавита

 • Aa
  Аа
 • Bb
  Бб
 • Cc
  Цц
 • Dd
  Дд
 • Ee
  Ее
 • Ff
  Фф
 • Gg
  Гг
 • Hh
  Хх/Hh
 • Ii
  Ии
 • Jj
  Йй
 • Kk
  Кк
 • Ll
  Лл
 • Mm
  Мм
 • Nn
  Нн
 • Oo
  Оо
 • Pp
  Пп
 • Qq
  Ққ
 • Rr
  Рр
 • Ss
  Сс
 • Tt
  Тт
 • Uu
  Ұұ
 • Vv
  Вв
 • Ww
  Уу
 • Yy
  Ыы
 • Zz
  Зз
 • Ae/ae
  Әә
 • Oe/oe
  Өө
 • Ue/ue
  Үү
 • Gh/gh
  Ғғ
 • Ch/ch
  Чч
 • Sh/sh
  Шш
 • Zh/zh
  Жж
 • Ng/ng
  Ңң