Жаңалық

Нұр-Сұлтанда «электронды мектеп» платформасы жасалды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Елордалық электронды мектеп» платформасы жасалды. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қалалық білім басқармасының басшысы Шолпан Қадырова айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

«Бұданбұрындаайтқанымыздай, оқуүдерісіқашықтықтанжұмысрежиміндесанитарлық-эпидемиологиялықережелерменоқууақытынұтымдыпайдаланунормаларыныңталаптарынескереотырып, синхрондыжәнеасинхрондыформаттажүзегеасырылуымүмкін. Сабақтыңасинхрондыформатыинтернет-платформалардыңмүмкіндіктеріарқылымұғалімніңбілімалушыларменөзараәрекеттесуін, соныңішіндеоқушыларөзіндікжұмысыүшінмұғалімненкерібайланысалыпотырады. Мұғалімсабаққаарналғаноқутапсырмаларынинтернет-платформалардыңмазмұныменмүмкіндіктерінескереотырыпжасайды. Бұғанэлектрондыоқулықтар, бейнематериалдар, шеберліккебаулутренажерлері, білімдібақылауресурстарыжәнебасқаларынқосасандықбілімберуресурстарыкіреді», – дедіолелордаәкімдігіндеөткенбаспасөзмәслихатында.

Бұғанқосаоныңайтуынша, «Елордалықэлектрондымектеп» электрондықплатформасыжасалды.

«Ондабарлықдеңгейлергеарналғанбейнесабақтар, қысқамерзімдісабақжоспарлары, білімберудіңсандыққорларыжәнетағыбасқараларыорналастырылған. Жүйелік-әдістемеліккешенгебілімберудіңбарлықдеңгейініңмұғалімдеріүшінақысызәріқолжетімділікболады», – дедіШолпанҚадырова.

 

KazInform

 

Басқа материалдар

Яндекс.Метрика
Back to top button