Жаңалық

Румынияда Абайдың бюсті ашылды

ҚазАқпарат – Бухаресттің орталығында Абайдың бюсті ашылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Румыниядағы Қазақстан елшілігіне сілтеме жасап.

Іс-шарағаПарламентпенмемлекеттікоргандарданкелгенрумынсаясиқайраткерлері, шетмемлекеттердіңелшілері, сондай-ақакадемиялық, қоғамдықжәнеіскерорталарының, қабылдаушыелдіңБАҚөкілдеріқатысты.

Өзінің сөзінде Елші Нұрбах Рүстемов Ұлы Абайдың 175 жылдығы аясында бюсттің ашылуы Қазақстан мен Румыния халықтарының деген өзара құрметтің, екі елдің тарихын білуге жаңа ұрпақ тәрбиелеудің айқын мысалы екенін атап өтті. ҚазақмәдениетінреформалаушыАбайЕуропалықмәдениетпенқосылудымұратқойғаны, оныңұлымұрасыШығыспенБатысмәдениеттерінсинтездейбілгендігібасаайтылды.

Л.Н.ГумилеватындағыЕуразияұлттықуниверситетінежәнеБухарестмэриясынақазақақыныныңРумыниядамәңгіестеқалуынақосқанбағажетпесүлесіүшінерекшеалғысбілдірілді.

Іс-шарағақатысушылархалықтардыңдостығыныңбелгісіретіндеқазақхалқыныңкөрнектіақынынмәңгіліккеқалдырудыңуақтылығынатапөтті. Атапайтқанда, Румынияныңэкс-президентіЭмильКонстантинескужәнеПарламентдепутаттарыпалатасыныңвице-спикері, «Қазақстан-Румыния» парламентаралықдостықтобыныңтөрағасыФлоринИордакеәлемдікдеңгейдегіұлыақынныңбюстініңорнатылуыБухарестөміріндегіжаңатарихикезеңгеайналатынын, сондай-ақәлемдікмәдениеткеқосқанүлесіүшінқазақхалқынадегенқұрметтібілдіретінінбасаайтты.

Іс-шарааясында «Қарасөздерді» румынтілінеаударғанбелгілілингвистАнтоанетаОлтеануақынныңөмірітуралыайтыпберді, алқазақтілімұғалімібастағанбалабақшатәрбиеленушілеріАбайдыңөлеңдерінжатқаоқыды.

Іс-шарааясындаөзкартиналарындақазақхалқыныңұлттықерекшелігініңмәнінжеткізебілгенРумыниядатұратынқазақстандықсуретшіАлуаТебенованыңэкспозицияларыменбезендірілді.

Сондай-ақ, қонақтарғарумынтілінеаударылған «Қарасөздер», Елбасының «Тәуелсіздікдәуірі» кітаптарыменҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіҚ.Тоқаевтыңбиылғы 1 қыркүйектегіЖолдауыбасылғанброшюраларжәнебасқадаимидждікматериалдарұсынылды.

KazInform

Басқа материалдар

Яндекс.Метрика
Back to top button