«Рухани жаңғыру» аймақтардаЖаңалық

Өнердің басы – фольклор

Фольклор – халқымыздың есте жоқ ерте замандардан бері келе жатқан рухани қазынасы. Оның алуан түрлі жанрларында халықтың ұлттық рухы, тұрмыс-салты, әдет-ғұрпы, ұлттық болмысы, дүниетанымы, эстетикалық талғам ерекшеліктері көрініс береді.

Қазақ фольклорының өзіне тəн ерекшелігі – адамға айналасындағы бай мұраның əсемдігі мен əсерлілігін түсінікті етіп жеткізе отырып, ұлттық еңбектің нəтижесін сезінуге, қоршаған дүниеге, салт-дəстүрге, ой-қиялын дамытуға əсер ететіндей негізгі тəрбие құралы болуында.

Басқа материалдар

Back to top button